En av hundra når nationell elit, en av tusen, högst, når internationell elit. - RND Gym